• devBlog 14.02.2017

  Pętla for pobierze nam wszystkie pliki w danym katalogu, po czym poleceniem mv oraz tr zmienimy im nazwę. W nawiasach kwadratowych podany jest zakres znaków jakie mają zostać zamienione. Możemy delikatnie zmodyfikować skrypt i wykorzystać klasy znaków dla polecenia tr:

  Kod:
  for i in `cat $1 | grep -v ” ” | sort | uniq`; do c=`echo $i | tr [:upper:] [:lower:]`; echo $c >>$1-wynik.txt done;
  
  

  W tym wypadku wykorzystując klasy upper i lower Wykorzystując klasy możemy określić jakie zakresy znaków mają być brane pod uwagę. Mamy do dyspozycji:

  • alnum – znaki alfanumeryczne
  • alpha – litery
  • cntrl – znaki kontrolne
  • digit – cyfry
  • graph – znaki graficzne, bez spacji
  • lower – małe litery
  • print – znaki pisarskie w tym spacja
  • punct – znaki interpunkcyjne
  • space – spacje, białe znaki
  • upper – wielkie litery
  • xdigit – znaki hexadecymalne

  źródło: http://osworld.pl/masowa-zmiana-nazw-plikow-pisanych-wielkimi-literami-na-male/

  Posted by Jakub Galiński @ 11:19

 • Comments are closed.