klasy w tr

Pętla for pobierze nam wszystkie pliki w danym katalogu, po czym poleceniem mv oraz tr zmienimy im nazwę. W nawiasach kwadratowych podany jest zakres znaków jakie mają zostać zamienione. Możemy delikatnie zmodyfikować skrypt i wykorzystać klasy znaków dla polecenia tr:

Kod:
for i in `cat $1 | grep -v ” ” | sort | uniq`; do c=`echo $i | tr [:upper:] [:lower:]`; echo $c >>$1-wynik.txt done;

W tym wypadku wykorzystując klasy upper i lower Wykorzystując klasy możemy określić jakie zakresy znaków mają być brane pod uwagę. Mamy do dyspozycji:

 • alnum – znaki alfanumeryczne
 • alpha – litery
 • cntrl – znaki kontrolne
 • digit – cyfry
 • graph – znaki graficzne, bez spacji
 • lower – małe litery
 • print – znaki pisarskie w tym spacja
 • punct – znaki interpunkcyjne
 • space – spacje, białe znaki
 • upper – wielkie litery
 • xdigit – znaki hexadecymalne

źródło: http://osworld.pl/masowa-zmiana-nazw-plikow-pisanych-wielkimi-literami-na-male/Copyright 2018. All rights reserved.

Opublikowano 2017/02/14 przez Jakub Galiński in category "devBlog