• devBlog 14.11.2021

  Secure copy (ang. bezpieczne kopiowanie) lub SCP oznacza bezpieczny transfer plików pomiędzy lokalnym a zdalnym lub między zdalnymi komputerami, używając protokołu Secure Shell (SSH). Skrót SCP odnosi się do dwóch powiązanych ze sobą rzeczy: protokół SCP oraz polecenie scp.

  Kopiowanie pliku ze zdalnej maszyny na lokalną:

  scp uzytkownik@zdalny.com:plik.txt /home/slav
  

  Kopiowanie z hosta lokalnego na zdalny

  scp plik.txt uzytkownik@zdalny.com:/katalog/docelowy
  

  Kopiowanie katalogu z maszyny lokalnej na zdalnego hosta

  scp -r katalog uzytkownik@zdalny.com:/katalog/docelowy
  

  Kopiowanie z jednego zdalnego hosta na drugi

  scp uzytkownika@host.com:/scieka/plik.txt uzytkownik2@drugi.com:/docelowy
  

  Kopiowanie dwóch plików z lokalnego hosta na docelowy

  scp plik1.txt plik2.txt uzytkownika@zdalny.com:L/katalog
  

  Kopiowanie pliku na innego hosta po innym porcie niż domyślny

  scp -P 2211 plik.txt uzytkownik@host.com:/katalog
  

  Kopiowanie wielu plików na raz ze zdalnego hosta

  scp uzytkownik@zdalny.com:/katalog/{plik1.txt,plik2.txt} .
  

  I dwie sztuczki na przyspieszenie SCP

  Domyślnie scp korzysta z algroytmu Tiple-DES cipger do kodowania informacji. Jest on dosyć powolny, jeżeli zmienimy go na Blowfish można uzyskać spore przyspieszenie. Wystarczy dodać parametr -c

  scp -c blowfish plik.txt zdalny@serwer.com:~
  

  Druga opcja to -C która uruchamia kompresję przesyłanych plików. Optymalnie jest więć skorzystać z obu opcji:

  scp -c blowfish -C plik.txt uzytkownik@zdalny.com:~
  

  Ostatni element którego mi brakowało, to użycie klucza publicznego do logowania:

  scp -o IdentityFile=klucz.pem
  

   źródło: hyperx.org

  Aktulizacja 2018

  Mac OS X – kompresja:

  scp -C
  

  Klucz

  -i /.../xxx.pem
  

  Posted by Jakub Galiński @ 13:27

 • Comments are closed.