Apache Bug 2.2.11

W razie jakbyśmy zobaczyli w logach serwera Apache:

[notice] child pid 22527 exit signal Segmentation fault (11)

Jest to błąd lub też niekompatybilność serwera Apache z nowym jądrem/kernelem. Należy wydać komendę:

echo 1024 > /proc/sys/fs/epoll/max_user_instances

Gdzie:

  • 1024 jest liczbą większą od parametru MaxClients w Apache.

…i problem znika.Copyright 2018. All rights reserved.

Opublikowano 2009/01/27 przez Jakub Galiński in category "devBlog

1 COMMENTS :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *