• devBlog 09.08.2019 No Comments

  Zwykła kompresja/dekompresja pliku dla przypomnienia

  Prosta kompresja ZIP do pliku archiwum.zip katalogu skompresuj_mnie

  user@local:$ zip -r -9 archiwum.zip /skompresuj_mnie

  Opcje:
  -r : kompresuje pliki włączając w to podkatalogi ( rekursywnie )
  -X : nie bierze pod uwagę plików niewidocznych typu: .Spotlight-V100, .DS_Store itp.
  -9 : stopień kompresji ( 0 – brak kompresji, 9 – maksymalna kompresja )

  Dekompresja:

  user@local:$ unzip archiwum.zip

  Dzielenie pliku na mniejsze kawałki

  user@local:$ zip -s 1024m -r -9 archiwum.zip /sciezka/duzy_plik.app

  Opcja -s z parametrem liczbowym – w naszym przypadku 1024m oznacza, że pliki mają być dzielone na porcje 1024MB. Literka m na końcu liczby oznacza oczywiście MegaBajty.

  Scalanie podzielonych plików całość

  Tutaj sprawa ze scalaniem plików w jedność nieco się komplikuje, gdyż unzip nie ma takiej opcji aby dekompresował plik po pliku ze scalaniem.

  Ale są inne możliwości, pierwsza z nich to wykorzystanie naszego programu zip do scalenia plików w jeden plik zip:

  user@local:$ zip -FF archiwum.zip –out archiwum-full.zip

  Gdzie archiwum.zip to pierwszy podzielony plik, kolejne pliki mają końcówki z1, z2, itd.

  Druga opcja, polega na scaleniu ( konkatenacji ) plików za pomocą cat:

  user@local:$ cat archiwum.z* > archiwum-full.zip

  Teraz mając scalone archiwum, możemy już normalnie zdekompresować plik, tak jak to pokazałem na samym początku tego postu.

   

  źródło: http://systemy.mor.pl/dekompresja-kompresja-zip-i-unzip-dzielenie-i-scalanie-plikow-pod-konsola/